Hvorfor vores lys?

Vi har i årtier specialiseret os i at skabe lysløsninger der ikke blot er en designmæssig fryd for øjet, men også har en funktionel lyskvalitet af allerhøjeste kvalitet. Vores lamper er designet til at give et klart, blændfrit og roligt lys der hjælper til at sikre det bedste arbejdsmiljø og den rette atmosfære.

Vores lysløsninger til arbejdspladser og institutioner er designet med arbejdsmiljø for øje. Ligesom at vi naturligvis har fokus på at reducere energiforbruget i vores løsninger.

Vi har mange års erfaring med lys til børneinstitutioner, og ved hvad korrekt lys betyder for indlæringsevnen og støjniveauet i en institution.

Den vigtigste arbejdsmiljøfaktor er lys, det er det vi er specialister i. Hvis du kan se klart, er det nemmere at lave et præcist arbejde.

Lys og skygge

Lys er den smukke modsætning til mørke. Hvis der er lige meget lys over det hele, bliver alt udflydende og konturer bliver 2-dimensionale og uinteressante. Det er altså skygge, der gør at vi kan se former og afstande præcist. Når solen skinner fremhæves omgivelsernes form af skyggen, som solen skaber. Ligesom når det er gråvejr bliver alt fladt og kedeligt.

Hvis man vil lave smukt lys skal man først definere, hvor der skal være mørkt, eller ”ikke så meget lys”. Når lyset tændes de rigtige steder, kaster det glans over det hele, som den smukke modsætning til mørket.

Vores lysløsninger er skabt ud fra filosofien om at skabe det optimale lys til at arbejde i, og til at skabe en behagelig atmosfære. Alt afhængig af lysets formål.

Hvorfor det gode lys?

Hjernen er bindeleddet, der danner kontakt mellem menneskets ydre og indre univers. Vi har konstateret, at hvis man i et rum fastholder en del ”dyrt” kvalitetslys, som hjernen kender og forstår, så har vi mennesker det bedre: Vi læser og indlærer nemmere og mere koncentreret. Vi opfatter omgivelserne mere præcist og vi slipper for hovedpine, træthed og anden unødvendig ubehag. Ovenikøbet råber skolebørn ikke så højt som normalt. Vi skal gøre hvad vi kan for at redde det ydre miljø, men hvis det nære arbejdsmiljø og vores hjerne lider skade, må vi finde mere gennemtænkte angrebsvinkler end de gængse. Vi bliver altså nødt til at tænke i helheder. Boligen skal IKKE bruge mere strøm end det gør nu, helst mindre. Men hvis de mennesker, der bruger huset skal leve og have det godt, skal der gøres et par vigtige ting:

 • Lyskilder bør vælges efter funktion
 • Lamper placeres med omtanke
 • Der ligger reel energibesparelse i at vi prioriterer særbelysningen, som den vigtigste og kun sætter det allermest nødvendige almenlys ind
 • Gør armaturerne blændfri
 • Sikre gennemsnitlige belysningsstyrker på max. 50-200 lux. Børn og voksne kan få et bedre lysmiljø, samtidig med at der bliver sparet på energien. Børn lærer hurtigere og voksne kan arbejde bedre
 • Altid slukker efter os


Asger Bay Christiansen cand. arch., lysarkitekt

Arbejdslys

En arbejdsmetode til godt arbejdslys er Zoneinddeling.

For at gøre det lettere at lave lysanlæg med god lyskvalitet, har vi udviklet de her beskrevne gruppeinddelinger.

Vi anbefaler den nævnte fremgangsmåde til lysplanlæggere, der ønsker at fastholde de vigtigste af lysets kvaliteter, samtidig med at elforbruget reduceres mærkbart. Vi tager udgangspunkt i øjets fysiologiske behov, den danske lys-kultur og ser på miljøspørgsmålene i en større sammenhæng.

Lyskvalitet A

 • Almindelige glødelamper (pærer)
 • Halogenglødelamper, lavvolt og 230 volt
 • Ild (stearinlys, bål)
 • LED med en Ra på 95-100


Denne kvalitet udmærker sig bl.a. ved, at alle spektrets farver er indeholdt i lyset. Dette medfører, at man nemt ser farver og detaljer skarpt og præcist. Lyskvalitet A er forholdsvis dyr, når man snævert ser på lysmængden. Man får ikke så stor en mængde lys for sin elektricitet; derimod fås en god kvalitet. Her er LED undtagelsen, der bekræfter reglen.

Lyskvalitet B

 • Lysstofrør af alle slags
 • Elektroniske glødelamper
 • Energispare”pærer”
 • Kompaktlysstofrør
 • Kviksølv-og Natrium-udladningslamper


Dette lys har en meget høj koncentration af ganske enkelte af spektrets 1200 farvenuancer, hvilket medfører forstyrrende ligheds-og kontrastfænomener i øjet. Det betyder at farvenuancer og former forekommer iagttageren at være upræcise.

Forudsætningen for at kunne arbejde med Intelligent energibesparelse og kvalitetslys er en grundig viden om lysteknik og de 4 parametre. Gevinsten er stor, hvis man følger få enkle principper: Luminansspring betyder lysforskelle. Det jævne ensartede lys gør omgivelserne kedelige og monotone. Brug i stedet lys og mørke til at understrege rummets fortælling. Hvor der er meget aktivitet eller opmærksomhed, skal der være lys og hvor der ikke er aktivitet, skal der være mørkere. Med dette enkle greb bliver aktiviteten naturligt øget specifikt de steder, hvor man ønsker det. Samtidig opnår man øget velvære og rummet bliver mere interessant at opholde sig i. Farvegengivelse. En god farvegengivelse er altafgørende for øjet, kan se skarpt uden at skulle anstrenge sig. Det er videnskabeligt dokumenteret og en væsentlig faktor for et godt arbejdsmiljø. Det er lyskilderne alene, som bestemmer hvor god en farvegengivelse belysningen giver. Halogenlyskilder og LED er de optimale valg på de steder, hvor øjet skal anvendes.

Lyskvalitet B er billig. Man får en stor mængde lys for sin elektricitet. Der er egentlig ikke noget forkert ved at bruge lyskvalitet B, blot man placerer den fornuftigt i forhold til de mennesker, der skal opholde sig og arbejde i lyset.

Zoneinddelingens grundprincipper:

Ved at zoneinddele sine rum i betydningsfulde og knap så betydningsfulde områder får man mulighed for en præcis afvejning af, hvor man kan spare på elforbruget. og hvor det er fornuftigt at bruge lidt mere energi for at opnå et behageligt lysklima.

Lidt forenklet kan det siges, at bygningens samlede forbrug af watttimer er det vigtigste for driftsregnskabet, og at lyskvaliteten omkring arbejds/opholdsområder er det vigtigste for arbejdsydelse, velbefindende og trivsel etc.

Det er muligt at opnå begge disse ting bl.a. ved at følge den fremgangsmåde, der er skitseret her.

Zoneinddeling 1 = Langtidsophold 2 = Korttidsophold 3 = Gennemgangslokaler

Zone 1: Rum eller dele af rum, hvor mennesker opholder sig 2 timer eller mere om dagen. Rum hvor dyb koncentration er nødvendigt. Samt rum uden dagslystilgang.

Eksempler: Arbejdsfeltet i kontorer -fra facaden og 2,5-3 m. ind i lokalet, selve mødebordet etc.

Zone 2: Rum eller dele af rum, hvor mennesker opholder sig ind imellem i kortere perioder. Eksempler: Det inderste af et almindeligt kontor. Vægge og lofter i et møderum etc.

Zone 3: Rum eller dele af rum for gennemgang eller kortvarige arbejdsopgaver.

Eksempler: Gange, trapper, kopirum, arkiver etc.

Fremgangsmåden: Man kan f.eks. gå således frem:

 1. Undersøg, hvor hvilke mennesker bevæger sig rundt i løbet af en dag
 2. Undersøg hvor man primært ser hen (i en skoleklasse f.eks. mod tavlen, på kontoret f.eks. mod bord, edb, bagvæg). Sammensæt det med hvor lang tid, der bruges i de forskellige områder
 3. Tegn en zoneoversigt på en byggetegning – Placer lyskvalitet A i zone 1 – Placer lyskvalitet B i zone 3 – Overvej fordele og ulemper ved at bruge lyskvalitet A eller B i zone


Nu kan en seriøs belysningsplan udføres til fordel for både lyskvalitet og energiøkonomi. Denne analyseform kan anvendes på alle rum-typer.

Asger Bay Christiansen cand. arch

Lys og Lampeteknik

Forudsætningen for at kunne arbejde med Intelligent energibesparelse og kvalitetslys er en grundig viden om lysteknik og de 4 parametre. Gevinsten er stor, hvis man følger få enkle principper:

Luminansspring: Luminansspring betyder lysforskelle. Det jævne ensartede lys gør omgivelserne kedelige og monotone. Brug i stedet lys og mørke til at understrege rummets fortælling. Hvor der er meget aktivitet eller opmærksomhed, skal der være lys og hvor der ikke er aktivitet, skal der være mørkere. Med dette enkle greb bliver aktiviteten naturligt øget præcis de steder, hvor man ønsker det. Samtidig opnår man øget velvære og rummet bliver meget mere interessant at opholde sig i.

Farvegengivelse: En god farvegengivelse er altafgørende for om man, uden at anstrenge øjet, kan se skarpt. Det er videnskabeligt dokumenteret og en væsentlig faktor for et godt arbejdsmiljø. Det er lyskilderne alene, som bestemmer hvor god en farvegengivelse belysningen giver. Halogenlyskilder og LED er de optimale valg på de steder, hvor øjet skal anvendes.

Blænding: Man skal sørge for at der ikke forekommer direkte eller indirekte blænding. Der skal være lys på arbejdsflader og arbejdsemner, men endelig ikke lys direkte i øjet. Når øjet er i skygge, fungerer vores syn bedst, derfor skal lyskilder være afskærmede og hårde refleksioner fra lyse flader skal undgås i øjenhøjde.

De 4 primære parametre. Vi bestræber os på at alle vores lamper/lysanlæg i højest mulige omfang opfylder de 4 primære krav:

Lysets farve

 • Korrekt lysfarve (Kelvin)
 • Højest mulige farvegengivelse (Ra værdi)
 • Spekterets sammensætning, den rigtige fordeling mellem klart og mat lys


Lysets form

 • God luminansfordeling i rummet
 • Lysets hovedretning (rettet eller diffus)
 • Eliminering eller reducering af synsnedsættende blænding/ubehagsblænding/indirekte blænding
 • Korrekt form, skygge og glans. Samspil mellem rumforløb, farver og luminansvariation
 • Lysets styrke
 • Korrekt belysningsstyrke
 • Lysets samlede virkning
 • Bedst mulig tilpasning til øjets adaptation
 • Bedste synsmuligheder
 • Optimal perceptionspsykologisk forhold, mellem lys, rum og adfærd
 • Korrekt overfladebeskrivelse og farvetegning